Spadseretur i Hørsholm bymidte - Lopekana - Menuoversigt

Go to content

Spadseretur i Hørsholm bymidte

Øer m.m. > Oplevelser med egnsmuseet

_____________________________________________________________________________________________________


Spadseretur i Hørsholm bymidte
_____________________________________________________________________________________________________


Spadsereturen i Hørsholm søndag den 15. marts 2009

Søndag, 15. marts, viste museumsinspektør Lisbeth Hein en interesseret gruppe af medlemmer rundt omkring den sydlige del af Usserød Kongevej. Formålet var at give en forståelse for den udvikling og vækst i Hørsholm, der har præget den del af byen og som danner baggrund for nødvendigheden af den masterplan, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for området.

Oprindelig var området omkring Ridebanen byens centrum. Det var her indkørselsvejene fra København og Hillerød ødtes. Fra København kom man ind gennem det, der i dag hedder Gammel Hovedgade, drejede ind forbi Ridebanen og videre nordpå gennem Gågaden til Usserød Kongevej. Fra Hillerød gik vejen forbi møllen. Hvor vejene mødtes, opstod der hoteller og værtshus, butikker og industri, bl.a. et jernstøberi og et mejeri, men Hørsholms og bilismens vækst i 1960’erne gjorde det nødvendigt at foretage de ændringer af vejføringen, som vi kender i dag.

Tingene gik meget hurtigt, og efterlod desværre skæmmende ar i bybilledet: fra Dronningedammen, som i øvrigt blev en del mindre efter at Kongevejen blev forlænget ned til Ridebanen, ser man kun bagsiden, de tidligere gårde og haver, til husene i Gågaden, og den parkeringsplads, der er anlagt bag Gågadens huse med vest ud mod Kammerrådensvej, pynter ikke i bybilledet.

Lisbeth Hein redegjorde for forholdene på en meget saglig måde, og rundvisningen har ganske afgjort sat deltagerne i stand til bedre at forstå og vurdere planerne for byfornyelsen.

Kai Sørensen

Back to content